среда, 2 ноября 2011 г.

02.նոյեմբերի 2011թ.

Արմավիրի թիվ 1 դպրոց: Պատմության ուսուցիչները քննարկում էին դասավանդման մեթոդների առավելություններն ու թերությունները: Հետաքրքիր քննարկումը մեթոդների ընտրությունը կապում էր առարկայի չափորոշչին և գնահատման մեթոդաբանությանը: Ուսուցիչները ընդգծում էին չափորոշիչների կարևորությունը, բայց նաև նշում էին, որ դրանք բարդ է օգտագործել: Առաջարկում էին ստեղծել և ուսուցիչներին տրամադրել այնպիսի օրինակելի թեմատիկ պլաններ և դասերի պլաններ, որ իրենց մեջ ներառեին ամեն դասի համար չափորոշչային պահանջը:Комментариев нет:

Отправить комментарий