понедельник, 7 ноября 2011 г.

Ամփոփիչ առաջադրանքՀԵՐԹԱԿԱՆ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ, ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ
ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

Ա. ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՆ


1. Ընտրել առարկայի որևէ թեմա:

2. Կազմել ընտրված թեմայի թեմատիկ պլանը ըստ տրված աղյուսակի:
3. Առարկայի չափորոշչից դուրս գրել տվյալ թեմայի չափորոշչային պահանջը:
4. Կազմել թեմատիկ պլանում նշված 2 դասի պլան:
5. Կազմել թեմատիկ գրավոր աշխատանք:
6. Նշված թեմաներից որևէ մեկից կազմել Power Point պրեզենտացիա:


Փաթեթները ներկայացնել ձեր վերապատրաստող դասախոսին.

· տպագիր Ա-4 ֆորմատի վրա
· նույնը ուղարկել էլեկտրոնային տարբերակով հետևյալ էլ. հասցեով` ewbkas@yahoo.com կամ ներկայացնել սկավառակով:

Բ. ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՂ ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻՆ

Կազմակերպել թեմաների ընտրությունն ու բաշխումը մասնակիցների միջև, աջակցել բոլոր մասնակիցներին ամփոփիչ աշխատանքը գրելիս և աշխատանքները ընդունելուց հետո կազմակերպության գրասենյակ ներկայացնել մասնակիցների, նրանց աշխատանքների և ձեր գնահատականը պարունակող համապատասխան ցուցակը հետևյալ էլ. հասցեով` ewbkas@yahoo.com


Գ.ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂՆԵՐԻՆ

Վերը նշված ամփոփիչ աշխատանքները հավաքել և ներկայացնել կազմակերպության գրասենյակ:ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ, ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

201_թ.


ԴԱՍԱՐԱՆ _____________________________________
ԱՌԱՐԿԱ ______________________________________
ԹԵՄԱ _________________________________________ ԺԱՄ _____________

Դաս
Դասի թեման
Չափորոշիչ
1
2
3
4
5
6
Թեմատիկ գրավոր աշխատանք
ԴԱՍԻ ՊԼԱՆ 1
ԴԱՍԻ ԹԵՄԱՆ

ԴԱՍԻ ՆՊԱՏԱԿԸԴԱՍԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
ԴԱՍԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ ԿԻՄԱՆԱՆ

ԴԱՍԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱՆԴԱՍԻ ԸՆԹԱՑՔԸ


ԴԱՍԻ ՊԼԱՆ 2
ԴԱՍԻ ԹԵՄԱՆ

ԴԱՍԻ ՆՊԱՏԱԿԸԴԱՍԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
ԴԱՍԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ ԿԻՄԱՆԱՆ

ԴԱՍԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱՆԴԱՍԻ ԸՆԹԱՑՔԸ


1.      Ընտրել առարկայի որևէ թեմա [ մինչև 6 ժամ]:
  1. ԴԱՍԻ ՊԼԱՆ 1
ԴԱՍԻ ԹԵՄԱՆ

ԴԱՍԻ ՆՊԱՏԱԿԸԴԱՍԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
ԴԱՍԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ ԿԻՄԱՆԱՆ

ԴԱՍԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱՆ3.
ԴԱՍԻ ԸՆԹԱՑՔԸ
Комментариев нет:

Отправить комментарий