среда, 1 февраля 2012 г.

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ (ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ) ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

Վերապատրաստման  հարցաշար  /լրամշակվել է 2011թվականի սեպտեմբերին 


ՙՀանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի թափուր տեղի համար մրցույթի՚ կարգ
ՙԻրավական ակտերի մասին՚ ՀՀ օրենք
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք
ՙԳնումների մասին՚ ՀՀ օրենքի
ՙԱշխատանքային օրենսգիրք՚
ՙՀաշվապահական հաշվառման մասին՚ ՀՀ օրենք
Ուսումնական հաստատության սովորողների կողմից կրթական ծրագրերի յուրացման
ամփոփիչ  ստուգման կամ ատեստավորման անցկացման, սովորողների փոխադրման և
ավարտման՚ կարգ
ՙԷքստեռն¥դրսեկություն¤ փոխադրական և ավարտական քննություններ
կազմակերպելու՚ կարգ
ՀՀ հանրակրթական հաստատություն սովորողների ընդունելության, տեղափոխման և
ազատման՚ կարգ
ՙՎարչական իրավախախտումների վերաμերյալ՚ ՀՀ օրենսգիր
Մանկավարժության և  հոգեμանությու
10 փետրվարի 2012


1. 14:00 - 15:30
2. 15:50 - 17:20
3. 17:30 - 18:15


ՙՀՀ պետական ուսումնական հաստատություն՚ՊՈԱԿ-ի
Օրինակելի կանոնադրություն8 փետրվարի 2012


1. 14:00 - 15:30
2. 15:50 - 17:20
3. 17:30 - 18:15


ՙՀՀ պետական ուսումնական հաստատություն՚ՊՈԱԿ-ի
Օրինակելի կանոնադրություն6 փետրվարի 2012


1. 14:00 - 15:30
2. 15:50 - 17:20
3. 17:30 - 18:15

ՙԼեզվի մասին՚ ՀՀ օրենք

ՀՀ Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության կոլեգիալ կառավարման մարմնի` խորհրդի ձևավորման՚ կարգ
 ՙՊետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների՚ մասին ՀՀ օրենք,5 փետրվարի 2012
  1. 10:00 - 11:30
  2. 11:40 - 13:10
  3. 13:30 - 15:00
  4. 15:10 - 16:40
  5. 16:50 - 18:20
Խառը թեստ 60
Թեստ
Թեստ
Թեստ
Բանավոր քննություն

4 փետրվարի 2012
  1. 10:00 - 11:30
  2. 11:40 - 13:10
  3. 13:30 - 15:00
  4. 15:10 - 16:40
  5. 16:50 - 18:20
Հանրակրթության մասին ՀՀ օրենք կրկնություն
Խառը թեստ 60
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Թեստ
ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Թեստ
ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Թեստ
3 փետրվարի 2012

1. 14:00 - 15:30
2. 15:40 - 17:10
3. 17:30 - 19:00

Հանրակրթության մասին ՀՀ օրենք
2 փետրվարի 2012

Комментариев нет:

Отправить комментарий