ԼՈՌԻ

1.Վանաձորի Պ.Տիչինայի անվան հ.20 հիմն. դպրոց


2.Ալավերդու հ.1 դպրոց


3.Ալավերդու հ.8 ավագ դպրոց


4.Վանաձորի Մ.Խորենացու անվան  հ.17 ավագ դպրոց


5.Գուգարքի հիմն. դպրոց


6.Վանաձորի հ.23 դպրոց


7.Եղեգնուտի միջն. դպրոց


8.Գուգարքի ավագ դպրոց


 9.Վանաձորի հ.10 ավագ դպրոց


10.Վանաձորի հ.19 դպրոց


11.Ստեփանավանի հ.6 դպրոց


12.Ստեփանավանի հ.1 դպրոց


13.Գյուլագարակի միջն. դպրոց


14.Ստեփանավանի ավագ դպրոց


15.Գարգառի Վ.Բալայանի անվան միջն. դպրոց


16.Սպիտակի հ.8 դպրոց


17.Սպիտակի հ.1 դպրոց


18.Սարամեջի միջն. դպրոց


19.Սպիտակի հ.5 դպրոց


20.Ջրաշենի միջն. դպրոց


21.Մեծ Պարնի միջն. դպրոց


22.Սպիտակի հ.2 դպրոց


23.Սպիտակի հ.3 ավագ դպրոց


24.Մեդովկայի միջն.դպրոց25.Վանաձորի Վ.Տերյանի անվան  հ.5 ավագ դպրոց


Комментариев нет:

Отправить комментарий